KTO WAM POWIEDZIAŁ?! NAWRÓĆCIE SIĘ!! POLSKO POKUTA!! POKUTA!! POKUTA!! Słowa Boga Żywego z dnia 24.11.2021 roku.

Nie będzie tak, jak tego chcecie.

Otrzymacie lekcję z powtórki 38.

Polska zostanie osamotniona.

Gdyby była w was Prawda, niczym trąby głosili byście ją wszędzie, ujawniając tym samym kłamstwo, jakim karmione są wszystkie narody Ziemi!

Zmuszacie uciemiężonych do dźwigania ciężarów obłudy, kłamstwa i zbrodni na niewinnych!

Kto wam powiedział, że bat jaki uwiliście na narodzie swym, aby uderzać w tych, którzy najbardziej są pokaleczeni i poranieni, nie spadnie na was?!

Kto wam powiedział, że głębia waszych grzechów niczym fala uderzająca całą swą mocą, ominie was i pozostaniecie nienaruszeni ani nie ujmie waszej całości?!

Kto wam powiedział, iż język kłamliwy ominie osąd ze swych poczynań?!

Kto wam powiedział, iż niesprawiedliwość jest Mądrością niosacą Prawdę?!

Napisane bowiem jest:

Mądrość umiłowała Prawdę, a Prawda umiłowała Mądrość!

Tak jak Światłość umiłowała Miłość, a Miłość Światłość!

Tylko ten, kto chodzi w Prawdzie, świadczy o Prawdzie!  

I tylko ten, kto miłuje, świadczy o Miłości i Prawdzie!

I tylko ten, kto jest w Światłości, zna Prawdę i Ją umiłował Mądrością.Komentarze

Popularne posty