KORONKA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE KU CZCI 13 CNÓT NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Do tej modlitwy jest przewidziany specjalny różaniec, jeśli go nie masz módl się na tradycyjnym. 

Na krzyżyku odmawia się: Wierzę w Boga … 

Na pierwszym dużym paciorku (złoty): Ojcze nasz …

Na trzech małych paciorkach: 
1. Ku czci wszystkich Świętych (biały): Chwała Ojcu … 
2. Ku czci Św. Michała Archanioła (zielony): Chwała Ojcu … 
3. Ku czci Aniołów Stróżów (różowy): Chwała Ojcu ... 

Na drugim dużym paciorku (niebieski): Zdrowaś Maryjo … 
Na medaliku: 
Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz. 

Na trzech małych paciorkach (w każdej tajemnicy): Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen. 

Na dalszych dużych paciorkach (niebieski): Zdrowaś Maryjo … 

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót: 
I poziom – Bojaźń Boża 
II poziom – Miłość 
III poziom – Wiara 
IV poziom – Nadzieja 
V poziom – Posłuszeństwo 
VI poziom – Cierpliwość 
VII poziom – Pobożność 
VIII poziom – Wstydliwość 
IX poziom – Roztropność 
X poziom – Męstwo 
XI poziom – Umiarkowanie 
XII poziom – Czystość 
XIII poziom – Sprawiedliwość 

Tysiące dusz zostaną uwolnione z czyśćca podczas jednej modlitwy!!! 

Obietnice Matki Bożej 
– Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu. 
– Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. 
– Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. 
– Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa … otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. 
– Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Komentarze

Popularne posty