MODLITWA SERCA. RADOŚĆ DUSZY. Przekaz z dnia 15.11.2021 roku.

Jezus Chrystus Zmartwychwstał. 

Alleluja. 

Maryja, Matka Boża stoi u boku Jego.

Alleluja.

Zasiadł po prawicy Boga Żywego, Ten, Który wstał.

Alleluja.

Który na obłoku z Aniołami gna. 

Alleluja.

Już niedługo ujrzy Go świat.

Alleluja.

Jak Miłością zdobywa ten świat. 

Alleluja.

I oczyszcza go ze zła. 

Alleluja.

Byśmy zgodnie z Jego Wolą mogli żyć. 

Alleluja.

Jemu na Chwałę oddawali Cześć.

Alleluja.

W Duchu i Prawdzie uwielbiali GO. 

Alleluja.

Boga w Trójcy Świętej, Jedyny i Prawdziwy Bóg, Zbawca zagubionych dusz.

Miłosierne Serce Jego. 

Alleluja. 

Nie lękaj się człowiecze, lecz biegnij do Niego. 

Alleluja.

On otrze wszelką twą łzę. 

Alleluja.

I do Radości Swej, uniesie cię. 

Alleluja.
Komentarze

Popularne posty