KOŚCIÓŁ BĘDZIE ROZEBRANY DO NAGA, ABY PRAWDZIWI APOSTOŁOWIE MOGLI POWSTAĆ.

28 maja 2019 r. – Słowa Jezusa skierowane do Siostry Klary.

Jezus zaczął… „Chodzi o miłość, Clare. Kościół istnieje tylko po to, by zademonstrować Moją Miłość. W przeszłości demonstrował jedynie swoją potęgę, bogactwo, zdolność do uciskania narodów i manipulowania rządami. Zostanie rozebrany do naga, aby prawdziwi Apostołowie powstali i przyodziali się w Moją Miłość i Chwałę.

„Moje owce słuchają Mojego Głosu, Moje owce szukają Mojego Oblicza. Moje owce należą do Mnie i do nikogo innego. Usuwam z Mojego Kościoła wszystkie zwyczaje i praktyki, które nie mają związku ze świętym życiem.

„W przeszłości bałwochwalstwo było niezauważane, a ludzie słuchali każdego, kto był na tyle widoczny, by im zaimponować. I tak łatwo sprowadzają się na manowce.

„W tym pokoleniu usuwam balast z serc Mojego ludu.  Nigdy więcej hollywoodzkich supergwiazd chrześcijan.  Rodzi tylko chciwość, bałwochwalstwo i błąd. To, co jest przedstawiane jako kościół, jest aktorską manipulacją Mojego ludu, którego nauczono czcić osobowości.

„Uczyłem was przez przykład i chociaż tłumy szły za Mną wszędzie, ani razu nie wziąłem od nich daniny i pieniędzy. Raczej karmiłem ich, leczyłem ich rany i uczyłem ich pokuty i niegrzeszenia więcej. To są lekcje, które będą pielęgnować obfitą glebę i przynosić tysiąckrotne plony.

„Ludzie Mój, wracamy do Kościoła w Sercu Mojego Ojca. Tęskni za ludźmi, którzy będą Go czcić w Duchu i Prawdzie, którzy nie będą dbać o zadowolenie tłumów czy budowę cytadeli. To raczej mali rozdają Moją Miłość od jednego do drugiego.

„Opiekują się rannymi i wykluczonymi. I od tego skromnego początku będę budował Mój Kościół tak, jak z Mojego punktu widzenia, powinien był być zawsze”.Komentarze

Popularne posty