LITANIA DO OJCA PRZEDWIECZNEGO.

Panie, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, zmiłuj się nad nami. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Boże, Ojcze Nieba, zmiłuj się nad nami. 

Synu Boży, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Ojcze Przedwieczny, po trzykroć Święty [chwalimy Cię, kochamy Cię, uwielbiamy Cię] 

Ojcze Przedwieczny, jedyny Stworzycielu, zmiłuj się nad nami. 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Mądrości,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Poznania,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Prawdy,

Ojcze Przedwieczny, Pelnio Potęgi,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Miłości, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Słodyczy,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Dobroci,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Miłosierdzia,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Sprawiedliwości,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Współczucia,  

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Pokoju,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Wierności, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Łask, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Przebaczenia,

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Pocieszenia, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Blasku, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Majestatu, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Czułości, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Życzliwości, 

Ojcze Przedwieczny, Pełnio Radości.

Ojcze Przedwieczny, Ty Który wysłałeś Baranka Bożego by odkupić grzechy świata – zbaw nas Panie. 

Ojcze Przedwieczny, Ty Który wysłałeś Baranka Bożego – usłysz naszą modlitwę, Panie. 

Ojcze Przedwieczny, Ty Który wysłałeś Baranka Bożego – zmiłuj się nad nami. 


Módlmy się:

Ojcze Przedwieczny, my, Twoje dzieci, ofiarujemy Ci tę Litanie Pochwały, Miłości i Uwielbienia by złożyć dziękczynienie za wszystkie Twoje Dzieła Miłości. Wlej w nasze serca żar Twojej Miłości, byśmy mogli kiedyś kontemplować Twoje Oblicze. W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi, prosimy Cię, przez Twojego Syna, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Komentarze

Popularne posty