OTWÓRZCIE SWE OCZY. JUŻ CZAS DAWNO PRZEMINĄŁ. Słowa Boga Żywego z dnia 25.07.2021 roku.

Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 25.07.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


Nic nie pojmujecie, nic nie rozumiecie. Dusze zaciemnione i serca oziębione!

Niebo zsyła wam znaki, wstrząsa i grzmi. Wiatry się wzburzyły i ruszyły przeciwko wam. 

O człowiecze, istoto Boga!

Dokąd prowadzi twa Droga?!

Idziesz w ciemności jak ślepiec i pijany, nie widzisz drogi, która prowadzi Cię do przepaści!

Już czas dawno przeminął, Miłością nie umiecie siebie darzyć, a czyny wasze stały się haniebne i goryczą sumienie wasze zanurzone. 

Więc się pytam was o Stworzenia Moje, com Mą Krwią wybawił!

Gdzie zachowaliście Me Słowa, co Duchem i Życiem są dla was?!

O Me biedne Stworzenia, gdzie będziecie uciekać?!

Gdzie schronienia będziecie szukać na tym łez padole?!

Otwórzcie swe oczy i ujrzycie Mą Prawdę, iż czas nawoływania i głoszenia Mego Królestwa dobiega końca!

I oto wszystkie Księgi zostaną zebrane w Jedno!

I liczba Mych Świętych jest już prawie pełna!

Och jak Niebo czekało na ten Czas i chwilę, com ogłoszę Dniem Pańskim i Zbawienia Chwale!

Dziatki Me kochane, com wybawił z otchłani i szatana mocy, radujcie się ze Mną, Zbawicielem i Dawcą Życia!

Boście za Mym Słowem poszli wiernie Mi oddani!

W Mym Duchu ze Mną złączeni!

Wyście są Solą tej ziemi i światłem Mego Światła!

O dziatki Me najmilsze, przybywam po was!

Me Królestwo należy do was!

Amen.

Komentarze

Popularne posty