MODLITWA SERCA. ALLELUJA TOBIE NASZ PANIE. Przekaz z dnia 28.07.2021 roku.

Ta modlitwa, pieśń popłynęła z mego serca dzisiaj, przed chwilą.


W Tobie Chwała w Tobie Moc. W Tobie Siła i Zbawienia Dar. 

Tyś Życiem naszym jest, o umiłowany Jezu, Królu nasz i Panie. 

W Tobie płynie rzeka życia, co odnawia duszy kres. 

W Twych Ramionach jest Głębia Miłości, co do Serca przygarniasz każdego nawróconego grzesznika. 

A nawet tych, co z dala są od Ciebie, z otwartymi ramionami czekasz cierpliwie na ich powrót. 

Byś Mocą Miłości Twej ogarnął każdego grzesznika. 

O Jezu Nasz Zbawco, dzięki Ci składamy, za Twój Dar Miłości od Boga Ojca nam posłany. 

Alleluja Tobie nasz Panie, coś z czeluści otchłani pochwycił nas do Życia!

Alleluja.

Więc Boże Mój Prawy, ze Słowa te płyną z serca mego, przez Twego Ducha mi dane.

Dla uczczenia Twej Świętości i Świętego Imienia.

Alleluja.

Tyś Jednorodny Syn Boga Żywego, posłany nam dla zbawienia naszego. 

Tyś drzewem żywota mego i pokarmem z Nieba. 

Tyś Słowem Żywym i Duchem Sprawiedliwym. 

Tyś Miłością samego Boga i odkupieniem świata tego. 

Alleluja.

Składamy Ci Boże Ojcze Jedyny, nasze dziękczynienie. 

Niech Twoje Imię Święci się na wieki, a nasze serca niech zapłoną Miłością do Ciebie. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. 

Amen.

Komentarze

Popularne posty