"WSZYSTKO ZOSTANIE OCZYSZCZONE W SPRAWIEDLIWOŚCI MOJEJ!"

Wszystko ulegnie przekształceniu!

Wszystko będzie oczyszczone przez ogień!

Bogaci polegną!

Magnaci tego świata polegną!

Żądni władzy tego świata, polegną!

Biedni tego świata, polegną!

Nie będzie rozróżnienia między bogatym, a biednym!

Ani między białoskórym człowiekiem, a ciemnoskórym człowiekiem!

Ani w żadnej innej barwie powłoki ciała człowieka!!

Ani różnicy między zwierzętami!

Ani między zwierzętami, które żyją na lądzie! Ani pod niebem! Ani na ziemi! Ani miedzy tymi, co żyją w wodzie i pod ziemią!

Wszystko zostanie uderzone i przekształcone!

Wszystko zostanie oczyszczone w Sprawiedliwości Mojej!

Wszystko co istnieje i wszystko co żyje, będzie oczyszczone w Ogniu Mej Miłości przez Sprawiedliwość Moją!

Albowiem Moja Sprawiedliwość czyni wszystko z Miłości!!

Gdyż i Sprawiedliwość i Prawda i Prawo Moje, jest Moją Miłością!!

Tak samo jak Światłość Moja Jest Miłością i Życiem wszystkiego Stworzenia Mego!!

Oto Nadchodzę!!

Jako Sprawiedliwy Sędzia!!

Sądzić to co prawe i nieprawe! 

Co czyste i nieczyste jest!

Co godziwe i niegodziwe jest!

Amen.

Komentarze

Popularne posty