KTO USŁYSZAŁ WOŁANIE MOJE?!

Ludu Mój, spójrz jak otwarte są rany Moje i jak krwawi Ciało Moje.
Jak wielkie zadajecie Mi cierpienia, odrzucając Moje Żywe Słowo!
Ja Jestem Bogiem Wiecznym i Żywym!
I nie Bogiem milczącym!
I tak jak mówiłem przez usta Proroków pierwszego Czasu, tak i mówię teraz!
Niemądry Mój Lud jest!
Bierni są w popełnianiu wszelkiej nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Iż Niebo otwiera się i słuchać już niebiańskie trąby!
I Sprawiedliwość Moja przybywa!
Po której stronie staniesz Ludu Mój?
Usłysz wołanie Moje!
Oto czas skróciłem!
Rok jak miesiąc, miesiąc, jak dzień, dzień jak godzina, godzina jak sekunda!
Któż się ostanie?!
Wszyscy otrzymaliście Zbawienie z Łaski Miłosierdzia Mego!
Któż ją przyjął?!
Kto usłyszał wołanie Moje?!
Któż podążył za Słowem Życia?!
Za Słowem, Które Ciałem się stało, by nieść wam Dobrą Nowinę?!
Iż przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie!
Iż nadeszła godzina Łaski Miłosierdzia!
Gdyż Ziarno obumrze, by rozkwitło dając wiele owoców!
By Winorośl Moja rozrosła się po całej Ziemi dając dobre i obfite owoce!
Słowa Moje przekazane wam przez usta Proroków Moich wypełniły się!
Tak jak Słowa Moje wypełnią się i tej godziny!
Godziny, która nadchodzi!
A właściwie już nadeszła, gdy wszelkie oko ujrzy Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku.
Z Aniołami Swymi! Przychodzący w Chwale i Mocy Mojej!
Amen.

Komentarze

Popularne posty