SŁOWA BOGA ŻYWEGO Z DNIA 07.02.2021 ROKU

Wskazuję wam Krzyż i Moją mękę, jako Moje Świadectwo Mej Miłości do was. Do Moich stworzeń, które tak bardzo umiłowałem iż nazwałem je Mymi dziećmi.

Moją Miłością odpłaciłem wasz upadek i wszelki grzech jaki popełniacie przeciw Mnie Bogu Żywemu i Stwórcy.

Czegoż nie uczyniłem dla was z Mej Miłości, abyście byli zbawieni?

Wszystko oddałem za was. Moje dzieci!

Wszystko oddałem abyście ze śmierci powrócili do życia. Abyście byli tam gdzie jestem Ja.

Abyście mogli przebywać w Mej Radości. Jako dziedzice Mego Królestwa i Mój Lud.

Dlatego wzywam was w tym bardzo krótkim czasie, jaki wam pozostał, abyście spojrzeli się na Krzyż i na Moją mękę!

Abyście w sercu rozważyli Moją Drogę, jaką przeszedłem dla was, która prowadzi was ku Zbawieniu!

Spójrzcie na Moje Rany, które nadal są żywe i które stały się dla was Moim znakiem Mego Nowego Przymierza.

Moja Krew płynie obficie z Moich Ran zanurzając was w Moim Miłosierdziu!

Nie odrzucajcie Mej Miłości ani Mego Miłosierdzia!

Które tak obficie spływa na was i na ten świat!

Przyjdźcie do Mnie! Do waszego Zbawiciela! Który odkupił was tam na Golgocie na Krzyżu!

Który choć Święty został zaliczony do złoczyńców!

Choć był Jedynym Sprawiedliwym pośród wszystkich pokoleń ludzkich, stał się niesprawiedliwym, abyście wy, dzieci Moje mogły zostać sprawiedliwymi w Mych Oczach.

Abyście mogli dołączyć do Moich Świętych!

I stanąć przed Moim Obliczem jako godni Mej Chwały i Mej Świętości!

Wzywam was wszystkich w ostatnich dniach przed uderzeniem w was Mojej Sprawiedliwości!

Padnijcie na kolana i proście o przebaczenie Mnie!  Boga Żywego! Króla i Pana!

Albowiem Ten, kto prosi otrzyma!

I ten, kto szuka znajduje!

I ten, kto kołacze i temu otworzą!

Proście Mnie, a przebaczę wam!

Amen.

Komentarze

Popularne posty