PSALM DZIĘKCZYNNY.

Życie jest melodią, która krótko trwa. 

Nuty dobieramy każdego dnia.

Czy ósemki czy półnuty.

Na życiowej pięciolinii układają się.

W Harmonii Boga komponują się.

Tworzą ciąg jedności, by połączyć się.


W Anielskim Chórze, Nieba Harmonii i pięknie.

Wyśpiewuje serce, wyśpiewuje dusza, 

w radości Nieba łączy się w modlitwie.

Składając dziękczynienie Bogu Żywemu i Zbawcy.

Chwała Tobie Boże, 

Chwała Tobie Panie.


Przyjmij oto moje otwarte serce w darze.

By ogrodem Miłości i Harmonii było.

By dla Ciebie tylko biło.

By w Pokorze serca oddać Ci Chwałę, 

Jezu Chryste Mój Zbawco i Panie.


Bóg moim skarbem Największym Jest. 

Więc tworzę melodie by nieść Jemu, 

w radości serca swe oddanie.

Oddam Mu już dziś wszystko co mam, 

by za Nim iść do Nieba Bram. 

By rzucić się za NIM w morze głębokie, 

gdy stąpać będzie po wodzie.

Gdy zawoła moje imię,

polece do Niego uszczęśliwiona.


Mój Bóg jest moją radością, 

szczęściem i Miłością. 

Dla Niego śpiewa me serce, 

dla Niego śpiewa ma dusza.

Dziękując Mu za Dar Życia. 

Dziękując Mu za Łaskę Zbawienia. 

Za Wodę Żywą i Chleb z Nieba.

Komentarze

Popularne posty