ŚWIĘTY MIKOŁAJU, BISKUPIE MIRY, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

  Święty Mikołaju, biskupie z Miry, którego dobrodziejstwo jest tak ogromne, że nie słyszano, abyś odmówił pomocy komukolwiek, prosimy Cię, byś swym wstawiennictwem u Boga Najwyższego wyprosił nam i naszym bliskim Łaski potrzebne do naszego zbawienia. 

  Idąc za Twym przykładem, i ufni w Twą moc wstawiennictwa, prosimy Cię, Święty Mikołaju byśmy potrafili dostrzegać potrzeby bliźnich, i spieszyli im z pomocą, i aby nasze serca nie były nieczułe na jęki bliźnich. Wyproś nam tę moc wiary, z którą Ty, zwracając oczy ku Bogu, wysłuchany natychmiast zostawałeś, gdyż Twa ufność i wierność Bogu były niezachwiane. 

  Boże, Najwyższy nasz Panie, dziękujemy Ci za Świętego Mikołaja, prosimy Cię, obdarz nas sercami czystymi, byśmy mogli, tak jak On patrzeć na bliźnich Twoimi oczami, widzieć ich potrzeby i spieszyć im z pomocą. Przez Twojego Umiłowanego Syna a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Komentarze

Popularne posty